Bolesławiec walczy z plagą wandalizmu wiat przystankowych

Rośnie liczba zdewastowanych miejsc w Gminie Bolesławiec. Niestety taką sama popularności jak np. altany, plac chlebowy cieszą się wiaty przystankowe. Dewastowane są zarówno dachy, ławki jak i wyginane metalowe ścianki  Przez takie zachowanie nieodpowiedzialnych osób środki finansowe Gminy musza być przeznaczane na naprawę szkód zamiast na nowe wiaty, nowe inwestycje. Skala wandalizmu jest już na tyle duża, że Gmina zwraca się z prośbą o pomoc w informowaniu policji o takich aktach wandalizmu, dzięki czemu sprawcy będą zobowiązani do naprawy na własny koszt zniszczonych wiat przystankowych lub innych obiektów.