Nowe przystanki w całej gminie Piaseczno

Nowa wiata w Gminie Piaseczno

Gmina Piaseczno zakupiła 37 nowych wiat przystankowych, które ustawiane są na głównych przystankach autobusowych na terenach wiejskich.Wiaty ustawiane poza miastem różnią się wyglądem od tych w centrum Piaseczna. Są przede wszystkim masywniejsze i ze względu na mniejsze natężenie ruchu w tych okolicach, nie są oszklone. Na oddalonych od miasta obszarach trudniejsza jest kontrola, stąd zdecydowano się na ustawianie, bardziej wytrzymałych na chuligańskie wybryki, pełnych wiat.  Pełne wiaty często są wykonane z betonu a nie jak to jest w samym mieście z poliwęglu oraz aluminium.  Wszystkie przystanki są monitorowane przez jedną z lokalnych firm ochroniarskich.

Nowe wiaty kosztowały 110 tys. zł. Gmina część tych pieniędzy uzyskała ze środków z Unii Europejskiej a reszta pieniędzy została wzięta ze specjalnego funduszu na modernizacje i rozbudowę przystanków autobusowych.  Montowanie nowych wiat autobusowych ma być ukończone już na jesień.