Rodzaj przystanków

Forma przystanku autobusowego ma znaczący wpływ na funkcjonowanie komunikacji, np. na komercyjną prędkość kursowania. Przedstawiamy jeden z rodzai kompletnych form przystanku autobusowego.

Przystanek przy krawężniku jest typową formą przystanku i umożliwia innym pojazdom ominięcie znajdującego się na nim autobusu. Forma ta jest prosta i łatwa do zastosowania na każdej ulicy. Problemem takiego rodzaju kompletnej wiaty przystankowej  jest fakt, że usunięte muszą być niektóre miejsca parkingowe przy krawężniku, aby umożliwić autobusowi dostęp do przystanku. Ta forma przystanku autobusowego w żaden sposób nie uprzywilejowuje również autobusu. Jeśli samochody parkują zbyt blisko przystanku, autobusy mogą mieć problem z wjazdem na przystanek. Ponadto lokalizacja każdego z takich przystanków wymaga szczególnej uwagi w kontekście bezpieczeństwa ruchu (np. zakaz wyprzedzania przez autobusu przez samochody w przypadku, gdy mogłoby to stworzyć niebezpieczeństwo dla wysiadających pasażerów).